*HH 8- Chắt Tình Trong Tim (Thơ) TG Hà Hương (Vũng Tàu- VN)

 

Tác Giả Hà Hương

 

 

Chắt Tình Trong Tim

 

Giá mà chắt tình trong tìm

Trả xong, ta chẳng phải tìm về nhau

Giá mà trả hết thôi đau

Thì em xin trả, những câu nằm lòng

 

Giá mà quên những khát mong

Thì em đâu nhớ, để lòng chênh chao

Giá mà khoảng khắc bên nhau

Không mang ấm áp, có sầu khi xa

 

Giá mà đừng có như là

Một đôi chim sáo vui ca bên đời

Thì em đâu có ngậm ngùi

Biết nơi xa ấy người vui ... đâu nào ...???

 

 Hà Hương

21-6-2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền