*NGOCH 1- Đêm Buồn Đếm Sao (Thơ) TG Ngọc Hoàng (VN)

 

Tác Giả Ngọc Hoàng

 

 

 

Đêm Buồn Đếm Sao

 

Đêm nay nhìn khoảng khung trời.

Nưa thưa mịt tối sao rơi một vì.

Lặng ngồi hoài niệm tình si.

Sao ơi không sáng rơi chi cho sầu.

 

Vì sao chìm ánh sông sâu.

Gợi cho ta nhớ ngày đầu bên nhau.

Trời đêm sương lạnh hoa nhàu.

Rế than sầu cảm làm đau cõi lòng.

 

Dẫu là chia biệt đã xong.

Như vì sao rụng vào lòng biển khơi.

Nhớ thương vướng kiếp nợ đời.

Đêm buồn đếm cảnh sao rơi canh tàn.

 

Ngọc Hoàng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền