*HTM 1- Gió Thổi May (Thơ) TG Hương Tình Muộn VN

 

Tác Giả Hương Tình Muộn

 

 

Gió Thổi May

 

Nắng nhạt thu về rũ cỏ may

Ngoài hiên lá rụng bỗng như dày

Hoa tàn cánh/ trải vương nồng dạ

Đắm gửi sâu hồn / nụ rã tay

 

Để cõi ân tình còn hẹn tháng

Rồi tim chữ ái chợt trông ngày

Cho đầy nỗi nhớ tên thầm gọi

Khắc khoải nơi chiều lỡ giọt say .

 

Khắc khoải nơi chiều lỡ giọt say

Chờ khao khát ủ đã quên ngày

Lần thương buổi/ ấy đang trào mộng

Vậy chẳng trao sầu/ chốn vẫy tay

 

Mới trả cho người ân nghĩa đượm

Liền đem ví kẻ hạt mưa dày

Lời đau thuở cũ ai thề đặt

Lặng lẽ mơ màng gió thổi may .

 

22062020 

Hương Tình Muộn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền