*HT 108- Hương Thầm (Thơ) Nhà Thơ Huyền Thanh (Montreal- Canada)

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

 

 

 

Hương Thầm

 

Hương thầm gió thoảng khẽ khàng đưa

Tỏa ngát vườn sau bưởi mới vừa…

Rực rỡ khai hoa cùng sớm nắng

Dịu dàng khép nụ với chiều mưa

Tình sâu mãi gửi còn chưa đủ

Nghĩa nặng hoài ươm vẫn chẳng thừa

Giản dị ru hồn say lãng tử

Nồng nàn thơm ngọt nép song thưa

 

Huyền Thanh

22/06/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền