*TĐ 170- Cánh Hoa Yêu (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Cánh Hoa Yêu

 

Ví chàng như cánh hoa xinh

Thả hồn em gởi tình mình vào đây

Chàng ơi! Chàng hỡi có hay ?

Môi em đang chạm vào ai hỡi chàng ?

Có nghe giọt mật Đài trang

Thấm mềm đôi má Chinh nhân từng hồi

Hoa xinh em ví ...   tình người ...

Ngày, đêm e ấp chẳng rời cách xa

Đời em tha thiết chỉ ... .... hoa

Tình em trao hết mặn mà cho anh.

 

Thủy Điền

24-06-2020

 

 

 

 

 

 

Ngày ngày khi nắng ban mai

Là em lại đứng cùng ai tở tình

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền