*TĐ 171- Đầm Sen Biến Sắc (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Đầm Sen Biến Sắc

 

Sen Đầm là chốn thanh cao

Là nơi lắm kẻ ra, vào trao duyên

Tự dưng trải chiếu nằm nghiêng

Khiến bao khách lạ đảo điên tâm hồn

Đầm Sen mọi lúc sắc hồng

Hôm nay lại bổng trắng trong một màu

Giai nhân, Tài tử lao xao

Sen đầm biến sắc, ai nào biết đâu

Thôi thì, hồng, trắng cũng màu

Yêu hồng, yêu trắng, yêu sao cho đồng.

Để lòng khỏi phải phân vân

Để nàng cũng xứng cái công giữa trời.

 

 

Thủy Điền

25-06-2020

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền