*HH 12- Dặn Dò (Thơ) TG Hà Hương (Vũng Tàu- VN)

 

Tác Giả Hà Hương

 

 

Dặn Dò

 

Anh nhé ! Dù ta ở hai đường

Tình ta mãi cách trở hai phương

Lòng em, từng muốn trao người hết

Một thuở bên ai đẹp má hường

 

Anh nhé! ! từ lâu hiểu vướng sầu

Mà ta có thể dễ quên đâu

Biết đã nhiều phen trong lệ đẫm

Em vẫn tiếc thương chữ tâm đầu

 

Anh nhé! Dù mai nắng nhạt màu

Thì câu đừng để héo tàn mau

Xin anh hãy nhớ cùng năm tháng

Cỏ biết còn xanh thắm một màu

 

Anh nhé! Thời gian dễ đổi dời

Nên em sợ lắm bởi chơi vơi

Ân tình sâu đậm trong tầm với

Em muốn lòng nhau khắc vạn lời...!!!

 

Hà Hương

26-6-2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền