*TQN 6- Ngày Ấy Anh Đi (Thơ) TG Trần Quảng Nam (VN)

 

Tác Giả Trần Quảng Nam

 

 

NGÀY ẤY ANH Đi

 

Anh đi hoa cỏ còn sương

Rưng rưng phượng cũng sầu vương lệ hồng

Giả từ tuổi mộng xuân nồng

Vẫy tay tiễn biệt nghe lòng chơi vơi

Ngày đi khói lửa mịt trời

Sách đèn chi hỡi giữa thời binh đao

Lòng như biển sóng ba đào

Thân là chiếc lá lạc vào mênh mông

Bao năm ấp ủ mộng lòng

Bây giờ quạnh quẻ vời trông một mình

Nhớ về thuở trước chiến chinh

Đăm đăm tay súng để tình phôi pha

Máu xương, đạn lửa, quê nhà

Oan hồn tử sĩ đi qua kiếp đời..

Nỗi đau quặn thắt lòng ơi

Đắng cay tủi nhục ngút trời.. hờn căm!

Khóc cười vang vọng trăm năm

Đời thôi giả biệt! thân nằm rừng non

Ngàn năm Tổ Quốc ghi ơn

Đời sau không thẹn, không hờn trách nhau

 

Trần Quảng Nam

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền