*TĐP 42- Chùm Thơ "Tỏ Tình" Của NT Trần Đức Phổ (Canada)

 

Nhà Thơ Trần Đức Phổ

 

 

Tỏ Tình

 

Anh ở phương này mãi nhớ nhung

Người em chốn nọ hiểu cho cùng?

Những lời vàng đá chưa ghi tạc

Mà chữ ân tình vội khắc chung

Chỉ thắm trao tay ngày gặp gỡ

Đầu xanh kết tóc buổi tương phùng

Trăm năm ước hẹn lời mây nước

Nối sợi tơ lòng dệt gấm nhung.

 

 

Kiếp Nào Có Yêu Nhau

 

Một khối tình con lắm bẽ bàng

Như ngày giá lạnh chuyển mùa sang

Cành đào ngõ trước giờ phai thắm

Lá trúc vườn sau đã úa vàng

Lở dở câu thề thương kẻ đợi

Tan tành ước hẹn tủi người mang

Ngàn sau nếu có còn duyên nợ

Đừng nỡ buông tay thiếp nhé chàng!

 

 

Trên Bến Sông

 

Giai nhân tài tử hẹn nơi này

Lòng đã trao lòng tay siết tay

Thuở đó duyên nồng vui hạnh phúc

Bây giờ má thắm tủi chua cay

Chúa xuân chán ngắt không lui tới

Chị nguyệt buồn tênh mãi khuyết đầy

Dòng nước vô tư xuôi về biển

Hỏi đời nên tỉnh hoặc nên say?

--

Trần Đức Phổ

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền