*HT 115- Tri Kỷ Mộng (Thơ) NT Huyền Thanh (Montreal- Canada)

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

 

 

Tri Kỷ Mộng

 

Qua nhân ảnh... chúng ta thành tri kỷ

Những lúc sầu tình ý cùng sẻ san

Bóng hình thơ... trao nỗi nhớ miên man

Tim xao động hồn lồng đan vào nhạc

 

Hoàng hôn xuống sương mờ phai cánh hạc

Khuất trăng vàng lác đác giọt mưa thu

Thoáng hình ai ẩn hiện cõi xa mù

Nghe văng vẵng khúc ru tình dào dạt

 

Tình tri kỷ tận đáy lòng khao khát

Vén mây chiều cho vạt nắng nghiêng buông

Nét môi cười lay động cả trời thương

Đôi mắt biếc khơi lên nguồn rung cảm

 

Tình hư ảo như trăng ngời đôi tám

Anh say trăng chẳng dám ngỏ lời yêu

Ngồi bên nhau tình ta rõ bao nhiêu

Nén cảm xúc trong sâu điều tâm tưởng

 

Tình tri kỷ hỏi xưa nay mấy ngưỡng

Hợp tâm đầu âm lượng nhịp tim rung

Ta dẫu xa nơi cách biệt muôn trùng

Niềm tha thiết vẫn như cùng hơi thở

 

Anh ở đó - em đây... trong nắng vỡ

Cũng sẽ chia cho vơi đỡ niềm sầu

Mặc trăng buồn khuyết nửa sẽ về đâu

Ta tri kỷ gắn chặt màu tâm khảm

 

Huyền Thanh

30/06/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền