*HTHOÀNG 8- Hạ Sầu (Thơ) TG Hà Trang Hoàng (Sơn La- VN)

 

Tác Giả Hà Trang Hoàng

 

 

Hạ Sầu

 

Anh về nẻo lạ có vui

Còn Em buồn tẻ ngậm ngùi nhớ mong

Phượng loan cách trở đôi dòng

Để vai gầy mãi mòn trong đợi chờ

 

Nỗi buồn trải hết cùng thơ

Lời yêu thả gió mây mờ nhẹ trôi

Thủy chung khắc trọn tim rồi

Trăng thề nửa khuyết trầu vôi lỡ làng

 

Ủ lòng trinh thiếp nặng mang

Dâng sầu nắng Hạ thu vàng bể dâu

Quặn đau trả gói u sầu

Hồn rơi núi thẳm hằn sâu nỗi buồn .

 

Hà Trang Hoàng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền