*VCN 6- Giọt Mưa Ngâu (Thơ) NT Văn Chinh Nguyên (T. P HCM- VN)

 

Nhà Thơ Văn Chinh Nguyên

 

 

GIỌT MƯA NGÂU

 

A-nh viết gởi, những lời tha thiết

B-iết mai này, giã biệt đôi nơi

C-òn đây những phút tuyệt vời

D-iết da cảm xúc, đầy vơi đậm đà

 

Đ-ã ước hẹn, hai ta gặp gỡ

E-m bay vào, như tợ cánh chim

G-iấc mơ ước vọng mãi tìm

H-ồn dâng ngập nẻo, nhịp tim rối bời

 

I-n hình bóng, dạo chơi xuôi ngược

K-hoảnh khắc này, mong ước dài lâu

L-uống khi bắt nhịp Ô cầu

M-ừng vui hạnh phúc thoả câu đợi chờ

 

N-ăm tháng mộng, ngẩn ngơ dạ trải

O-ng bướm cùng, dệt lại hồn thu

P-há tan tuyết lạnh sương mù

Q-uyện chung khúc hát, tình ru ngọt ngào

 

R-ồi phút chốc, lòng đau dạ thắt

S-ân bay này, cách mặt Ngưu Lang

T-ủi thân Chức Nữ võ vàng

U- buồn phận bạc, kiếp mang đọa đày*

 

Văn Chinh Nguyên

 01-07-20

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền