*NB 1- Tủi Hờn (Thơ) TG Nguyễn Bằng (VN)

 

Tác Giả Nguyễn Bằng

 

 

TỦI HỜN

 

Tủi hờn lệ đẫm ướt bờ vai

Thương xót dòng châu giọt ngắn dài

Hạ mãn gió lùa cong nhánh đại

Xuân Tàn nắng dội rũ nhành mai

Từng đêm gối chiếc âu sầu trải

Mỗi tối chăn đơn ảm đạm gài

Giấc ngủ không tròn than phận gái

Trách đời đen bạc chẳng bằng ai.

 

Nguyễn Bằng

02/7/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền