*TMN 10- Trách Bậu (Thơ) NT Trần Mai Ngân (Vĩnh Long- VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

 

TRÁCH BẬU

 

Bậu đi mất hút dáng kiều

Ta còn ở lại với điều cũ xưa 

Hương nồng trên tóc buổi trưa

Vai trần môi ấm chưa vừa chữ duyên

Bậu xa xa khuất triền miên

Con sông bến nước lặng yên nhớ nhiều

Hôm nay trời cũng ngã chiều

Ta về nơi cũ quạnh hiu chốn này...

Nhớ Bậu ...ôi! nhớ những ngày

Thâu đêm suốt sáng đã rày cho nhau

Nhớ Bậu lòng cắt như dao

Vết thương mới quá làm đau đớn lòng...

Bậu ơi! đã gọi là chồng

Đã kêu là vợ sao đành lòng xa

Không là dối trá điêu ngoa

Chỉ là duyên phận đổ thừa cho vơi! 

“Ví dầu tình bậu muốn thôi 

Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi! “**

 

      Trần Mai Ngân 

** ca dao

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền