*TTTHU 7- Phải Chăng ... ! (Thơ) NT Trang Thiên Thu (VN)

 

Nhà Thơ Trang Thiên Thu

 

 

PHẢI CHĂNG..!

 

Phải chăng... Chàng đến nhân gian.

Sưởi cho ta trái... Tim vàng chữ yêu.

Hồng môi... Ửng cả trời chiều .

Nụ cười chớm hé... Bóng xiu mơ màng ..!

Mây ngàn... Quyện bước anh sang.

Em như ảo ảnh... Giữa ngàn lá hoa.

Dẫu mình... còn mãi cách xa.

Nhưng tình như bóng... Trăng ngà dịu êm..!

 

Trang Thiên Thu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền