*NL 69- Tình Bậu Duyên Quê (Thơ) NT Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

Tình Bậu Duyên Quê

.

"Bậu như con vịt chết chìm

Thò tay qua vớt, cá lìm kìm cắn tay" [*]

.

Rạch nhỏ hai bên có hàng bần

Rụng bông quyến dụ cá lòng tong

Trên bờ thương bậu tìm lưới vó

Vớt cá lòng tong, cá ròng ròng

.

Lòng tong và cá ròng ròng

Kho tiêu cho bậu đừng hòng quên qua

Ví dù bậu có xa ta

Mùi cá kho tộ chắc là ... khó quên?

.

Bậu xa qua sống mình ên!

Chiều chiều ra rạch buồn tênh ... qua tìm

Lục bình trôi xuống trôi lên

Bậu như con cá lìm kìm ... mất tăm

.

Bậu còn nhớ cá lòng tong

Kho tiêu cùng cá ròng ròng. bậu ăn?

Tình qua bậu nhớ hay không?

Duyên quê kho cá lòng tong ... ròng ròng! [**]

...........

[*]  Má ơi ! Con vịt nó chết chìm

Con thò tay xuống vớt cá lìm kìm nó cắn tay con" [Ca dao]

[**]  Ròng ròng:- Cá lóc con/ - Khóc ròng ròng

.

Nguyên Lạc

  

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền