*NB 3- Thác Mây (Thơ) NT Nguyễn Bằng (VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Bằng

 

 

Thác Mây

 

Hẹn em về với thác mây

Cầu thang chín bậc nghiêng đầy lối yêu

Thác nghiêng ôm trọn bóng chiều

Mạch nguồn phơi hạ trời thiêu cháy lòng.

Ta về cho thỏa chờ mong

Ước ao vùng vẫy giữa vòng trời mây

Bức tranh thủy mặc là đây

Không gian huyền ảo sương vây điệp trùng.

Xa rồi lòng dạ nhớ nhung

Bởi chưa đi hết tận cùng núi non

Bước chân vừa chạm lối mòn

Trời khê nắng hạ lỗi còn mưa tuôn

Chớp trời nghiêng nửa cánh chuồn

Tôi đem giấu cả nỗi buồn vào mưa.

 

Nguyễn Bằng

06/7/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền