*NHL 39- Hoa Bong Bóng Vỡ (Thơ) NT Nguyễn Hồng Linh (Stuttgart-GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

 

HOA BONG BÓNG VỠ

 

Trả hết cho người lửa yêu thương

Trả cõi nhân gian vốn vô thường

Đời quên hay nhớ sầu viễn xứ

Trả cánh nhạn buồn mắt lệ vương.

 

Trả sợi chỉ hồng, trả lược gương

Trả giấc uyên ương mộng thiên đường

Hoa bong bóng vỡ rơi đêm trắng

Trả tóc bạc màu lạc tha phương.

 

Trả gió theo mây vượt trùng dương

Trả ngọn đèn khuya mơ dáng hường

Trả gối lìa chăn bờ hiu quạnh

Trả đời nghiệt ngã lắm nhiễu nhương.

 

Trả vết lưu đày biệt cố hương

Trả hết trăm năm khúc đoạn trường

Và ta trả người duyên hạnh ngộ

Trả mảnh hình hài dấu quê hương...

 

Stuttgart, 12/07/2020

Nguyễn Hồng Linh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền