*NL 70- Bậu Đi (Thơ) NT Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

Bậu Đi

.

Tìm em "mút chỉ cà tha"*

"Mút mùa lệ thủy" xót xa khôn cùng

Thấy trăng rụng xuống đáy sông

Nghe sầu trĩu nặng đoạn lòng bi thương

.

Bậu quên lời hứa tình chung

Bao năm qua kíếm nghìn trùng dấu chim

"Tìm em như thể tìm chim

Chim bay biển Bắc anh tìm biển Đông"

.

Buồn tình cá đớp bóng trăng

Buồn qua đêm vắng trái bần rụng rơi

Vị bần chua lắm bậu ơi

Vị đời cay đắng bậu rồi mù không

.

Huơ tay lạnh một chổ nằm

Chăn nghiêng gối lệch mất tăm bậu rồi

Ngã ba ngã bảy dòng đời

"Mút mùa lệ thủy" tìm "lòi con ngươi"

.

Bậu rồi như áng mây trời

Sông xưa tím biếc hoa trôi lục bình

Bậu đi để lại mùi hương

Bậu đi để lại đoạn trường trong qua

.

Nhớ bậu nhớ cháo le le

Ngọt canh bông bí ngọt chè hột sen **

..........

* "Mút chỉ cà tha","Mút mùa lệ thủy"  : Phương ngữ Nam bộ với nghĩa hoài hoài, tận cùng, rất xa ... Cũng có nghìa là miên viễn.

** Thương chồng nấu cháo le le/ Nấu canh bông bí nấu chè hạt ( hột) sen - ca dao

.

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền