*NL 72- Chùm Thơ "Hoa Tím Mồng Tơi" Của NT Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

.

Môi Tím Mồng Tơi

.

1.

Thò tay ngắt trái mồng tơi

Bậu thoa môi tím nhìn tôi bậu cười

Chuồn chuồn cắn rún tập bơi

Trên bờ dừa nước bậu cười dòn tan

Động con còng gió đỏ càng

Thòi lòi trố mắt bậu càng cười tươi!

.

2.

Đời người như áng mây trôi

Mươi năm tìm lại đâu rồi bậu xa

Bờ kinh dừa nước là đà

Thằng tôi thời cũ tóc giờ điểm sương

Lục bình trôi xuống trôi lên

Bậu trôi mất dấu mình ên tôi ngồi!

.

Nhớ ơi môi tím mồng tơi!

.

.

Đứng Ngồi Hổng Yên

 .

Bậu về ngắt ngọn mồng tơi

Hái thêm đọt bí ngọt nồi bậu ơi!

Lững lờ con nước cứ trôi

Tại qua mà bậu đứng ngồi hỏng yên

Lục bình bông tím muộn phiền

Qua sang thăm bậu, nụ duyên bậu cười

 .

Giờ đây bậu trách ông trời

Xe chi lộn mối, qua rồi bậu xa!

Chiều chiều ra đứng hàng ba

Chờ qua không thấy, bậu sa lệ sầu!

 .

Không thương thì có sao đâu?

Mảng sầu qua, bậu ốm o gầy mòn *

.......

* Chim chuyền nhành ớt líu lo

Mảng sầu con bạn ốm o gầy mòn (Ca dao)

.

Nguyên Lạc  

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền