*TTTHU 9- Hỡi Chàng Theo Ta (Thơ) NT Trang Thiên Thu (VN)

 

Nhà Thơ Trang Thiên Thu

 

 

HỠI CHÀNG THEO TA

 

Trời trong xanh... Mây nước trong xanh.

Ta về Mẹ núi... nào anh theo cùng.

Trời trong xanh... Đôi núi chập chùng.

Cha Đồi khai lễ... đêm cùng sao rơi .!

 

Trời trong xanh... con nắng là lơi.

Anh ơi có thấy... trăng rơi cuối đường.

Chiều buông lơi... ai thả trên nương.

Xanh tím tím... Có mấy đường đường tơ..!

 

Trời trong xanh... Mây trắng ngẩn ngơ.

Em về soi bóng... Chờ chờ anh sang.

Trời trong xanh... quyện với mây ngàn.

Ta về Mẹ núi... Ơi chàng có theo..!

 

 

Trang Thienthu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền