*TĐ 190- Hoài Thương (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Hoài Thương

 

Chiều ngồi nhìn tím rơi ... ... rơi

Xa xa áo trắng, dáng người tôi yêu

Nhớ nàng con gái mĩ miều

Cùng tôi song bước, đường chiều trường tan

Thương Nàng-  Tôi số lỡ làng

Tơ duyên cách trở, trái ngang đôi đường

Đời chia hai kẻ hai phương

Làm thân viễn xứ, theo chồng đi xa

Bao năm xa vắng, tình xa

Hoài thương kỷ niệm, lòng hoà cảnh chung

Chiều ngồi nhìn sắc tím buông

Nhìn tà áo trắng là luôn bùi ngùi

Thương thương, nhớ nhớ em tôi

Thương nàng con gái một thời tôi yêu

 

Thủy Điền

20-07-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền