*TMN 12- Quà Quê (Thơ) NT Trần Mai Ngân (Vĩnh Long- VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

 

 

QUÀ QUÊ

 

Từ quê chồng gửi lên thành

Nải chuối chín bói để dành mấy hôm

Nhãn xuồng đầy đặn dày cơm

Nghe trong tháng bảy hương thơm đủ điều...

Gửi tôm, gửi thịt... gửi nhiều...

Toàn là những món vợ yêu ưa dùng

Gửi đầy, gửi hết riêng chung

Gói trong quà ấy mông lung vợ à...

Nhớ lắm...chồng chẳng nói ra

Chỉ mong vợ sớm về nhà mà thôi!

 

Trần Mai Ngân

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền