*TTTHU 13- Dấu Thu Phai (Thơ) NT Trang Thiên Thu (VN)

 

Nhà Thơ Trang Thiên Thu

 

 

 Dấu Thu Phai

 

Ta trở về... Khi trời chớm sang thu.

Sương lãng đãng... giăng mù bên Núi Mẹ.

Con gió heo may... quẩn quanh ru khẽ.

Gót chân trần... nhẹ lướt với lá khô..!

 

Bên Cha Đồi... nhiều phiến đá nhấp nhô.

Có con nắng... vỗ về tàu lá úa.

Trời sang thu... Dã Quỳ như nhung lụa.

Rực sắc vàng... Đua nở giữa rừng hoang..!

 

.... Ta kiếm tìm... Bóng ai đó ghé ngang.

Đi cùng ta... Dẫu rừng không vàng nữa.

Đêm ngắm sao rơi... thắp cùng ánh lửa.

Cùng đón Giàng*về... nơi cửa rừng thiêng..!

 

Nay ta về... thả theo suối chữ duyên.

Mang lên đồi... thuyền quyên giờ lạ lẫm.

Cùng Đại Ngàn... khoác xông xênh áo gấm.

Gót chân trần... Thấm ướt giọt sương mai..!

Ta trở về...

.... Tìm ủ...

.... dấu Thu phai..!

 

Trang Thiên Thu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền