*NGHƯƠNG 4- Xếp Đôi Cọng Cỏ (Thơ) NT Nguyễn Hương (Đà Nẵng- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hương

 

 

 

XẾP ĐÔI CỌNG CỎ

 

Cắt nửa vầng trăng làm ghẹ nhỏ

Xếp đôi cọng cỏ vẽ thuyền quyên

Con đò chuyển bến vừa sai hẹn

Ngọn gió thề mây vỡ ước nguyền

 

Sáo bỏ tình sông chiều nhạt nắng

Tim sầu lẻ bóng buổi tàn duyên

Từ đây mãi nhớ hương chiền chiện

Hỏi đó còn vương giọt lệ huyền...?

 

ÁI KHANH

23/07/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền