*HOH 17- Duyên Kiếp (Thơ) NS Hoài Hương (Sacramento- USA)

 

Nghệ Sĩ Hoài Hương

 

 

DUYÊN KIẾP 

 

Cũng bởi vì tôi lụy chữ tình .

Nên đời đau khổ mãi không thôi .

Làm sao tìm được người chung thủy ?

Gá nghĩa trúc mai đến bạc đầu .

*************

Người ta ngậm ngải tìm trầm .

Tôi ngậm bồ hòn vọng cố nhân .

Cố nhân hai tiếng đau lòng lắm .

Cũng bởi vì ai lỗi hẹn thề .

 

THƠ.NGHỆ SĨ HOÀI HƯƠNG .

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền