*NL 76- Đêm Thu (Thơ) NT Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

ĐÊM THU

.

Trăng ở nơi này người ở đâu?

Đến chi thu hỡi để tôi sầu?

Rượu đây sao chẳng làm vơi nhớ?

Phương đó muôn trùng!

Tinh vẫn sâu?

.

Trăng ở nơi này người mãi đâu?

Lay chi tôi hỡi bóng nguyệt sầu?

Động chi tôi hỡi niềm cố xứ?

Biết đâu tìm hở?

Kiếp đời sau?

.

Tôi ở nơi này đêm trắng thu

Trăng thu sáng quá. mãn khai ngời

Tôi uống trăng thu từng giọt đắng

Uống ...uống ... cho say

Để quên người!

.

Chẳng say. tôi biết làm sao hở?

Trăng rọi tình tôi rõ một thời ...

Muôn trùng vời đó ... trăng còn tỏ?

Cô lữ. Đêm thu ...

Một bóng người!

.

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền