*NHL 43- Hạt Mầm Xanh (Thơ) NT Nguyễn Hồng Linh (Stuttgart- GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

 

HẠT MẦM XANH

 

Đã từng... Dệt khúc yêu thương

Ngày xưa áo trắng chung đường nắng thanh

Có con chim hót trên cành

Rủ nhau ươm giấc mộng lành đồng anh

 

Đã từng... Gieo hạt mầm xanh

Cày trên mùa mới hạt mành quấn quanh

Nồng nàn hái đoá ngọc anh

Rắc đầy miền nhớ chòng chành chơi vơi

 

Giữa nhiên tịch tiếng ngọc rơi

Thoảng hương lúa chín vách đời ngọt môi

Hạt cho người, hạt cho tôi

Ủ men rượu... Khát, trăng trôi gọi mời.

 

05/08/2020

Nguyễn Hồng Linh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền