*TĐ 204- Đường Quê (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Đường Quê

 

Đường về nhà mạ giờ khác lắm

Cỏ chẳng còn xanh, chỉ đóm vàng

Sông xanh nay đã dần khô cạn

Hàng trúc bao làng cũng xác xơ

 

Bến xưa vắng bóng kẻ đợi chờ

Hắt hiu tiếng gió đưa từng khoảng

Thuyền ai còn đậu trên vàm láng

Như tiếc thương đời. Lệ chứa chan

 

Đường về nhà mạ giờ buồn thảm

Chẳng còn tiếng hú bạn thân quen

Chỉ nghe sang sảng toàn sắt bén

Hiền từ, nhân hậu chẳng còn đâu.

 

Thủy Điền

08-08-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền