*HTHOÀNG 15- Nỗi Niềm (Thơ) TG Hà Trang Hoàng (Sơn La- VN)

 

Tác Giả Hà Trang Hoàng

 

 

NỖI NIỀM

 

Mưa vần vũ quãng đời thêm băng giá

Ánh trăng cài xứ lạ ngõ lòng đau

Những luyến lưu sương ghép mộng úa nhàu

Ai nỗi hẹn để cau trầu khô héo

 

Đành từ tạ vầng mây đen nhạt nhẽo

Hạnh phúc gom vạn nẻo cõi u tình

Rệu rã lòng đan sợi nắng bình minh

Rồi lỡ nhịp bóng hình nơi thềm vắng

 

Hồn khắc khoải dệt bài thơ dâng tặng

Gởi trời đông tuyết trắng giọt yêu đầu

Thu võ vàng ôm hẹn ước cùng ngâu

Bờ thương xót nhịp cầu xưa đổ gẫy

 

Hà Trang

8/8/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền