*TTTHU 23- Xin Đừng (Thơ) NT Trang Thiên Thu (VN)

 

Nhà Thơ Trang Thiên Thu

 

 

 XIN ĐỪNG 

 

Nắng hanh... Nhuộm lá vàng rơi.

Cho ta xin đấy... Đừng lơi lả nào.

Giọt buồn... đừng thả nghiêng chao.

Lỡ hoàng hôn đỏ... Ngọt ngào ta say..!

 

Ta xin... Nào gió heo may.

Đừng mang tình nữa... Chất dày vào đêm .

Dẫu cho... Môi khát oằn mềm.

Xin đừng pha nữa... vào đêm sắc vàng..!

 

Nắng hanh... nhuộm tím chiều sang.

Xin ai đừng rớt ... Bên đàng chữ thương.

Lỡ đâu... Va phải chỉ hường.

Lỡ ta một bóng... Vấn vương giữa đời..!

 

Trang Thienthu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền