*TTTHU 24- Chạnh Lòng (Thơ) NT Trang Thiên Thu (VN)

 

Nhà Thơ Trang Thiên Thu

 

 

 

CHẠNH LÒNG 

 

Ai mang... gió gác lên cây.

Ai mang nắng xuống... cho hây má hồng.

Ai mang... muối đổ Biển Đông.

Để cho sóng vỗ... chạnh lòng đến ta..!

.

Đêm nay... nhìn ánh trăng ngà.

Khuyết đâu một nửa... làm ta nhớ chàng.

Tựa đầu... vào giấc thu sang..

Gởi chàng một thuở... nét vàng đầu hôm..!

 

Trang Thiên Thu 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền