*BNA 2- Bỗng Nhớ Hạ Xưa (Thơ) NT Bùi Ngọc Ẩn (VN)

 

Nhà Thơ Bùi Ngọc Ẩn

 

 

 

BỖNG NHỚ HẠ XƯA 

 

GIỌT buồn giọt nhớ rơi rơi

MƯA trắng khung trời sầu ải đầy vơi

RỚT rơi rơi rớt bên đời

XUỐNG miền mong đợi sầu rơi ngập lòng

.

BÊN nhau một thuở tình nồng

THỀM vắng bóng hồng e ấp tình trao

ƯỚC mi nhỏ giọt tuôn trào

ĐẪM ước cồn cào dạ xót hoài mong

.

MÔI xinh e ấp nụ hồng

MỀM mại ấm nồng hương mãi còn vương

BỖNG nghe khúc nhạc đêm trường

NHỚ mãi bóng hường sao vời vợi xa

.

HẠ về nhớ kỉ niệm qua

XƯA thật mặn mà tha thiết diệu êm

GIỌT MƯA RƠI RỚT BÊN THỀM

ƯỚC ĐẪM MÔI MỀM BỖNG NHỚ HẠ XƯA

 

Ngọc Ẩn

26 . 5 . 2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền