*ĐK 7 - Ai Se Cái Sợi Chỉ Hồng (Thơ) TG Đồng Kế (VN)

 

Tác Giả Đồng Kế

 

 

AI SE CÁI SỢI CHỈ HỒNG

 

Nguyên do chẳng có cội nguồn

Bao nhiêu là cánh chuồn chuồn lạc bay

Thu về gió trở heo may

Biết không trong trái tim này bão giông

 

Gió từ cuối núi đầu sông

Gió từ ngoài bãi trong đồng gió lên

Một hình bóng một cái tên

Những là nhớ nhớ quên quên vơi đầy

 

Đường xưa lối cũ còn đây

Vẫn là tím một màu mây ráng chiều

Tít trên cao một cánh diều

Một người đi bước liêu xiêu cuối đường

 

Bao nhiêu sợi nắng còn vương

Bấy nhiêu sợi nhớ sợi thương tơ lòng

Ai se cái sợi chỉ hồng

Đa mang thì phải đèo bòng chứ sao!

 

Hà Nội

20 - 8 - 2020 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền