*TTTHU 27- Chiếc Lá Mong Manh (Thơ) NT Trang Thiên Thu (VN)

 

Nhà Thơ Trang Thiên Thu

 

 

CHIẾC LÁ MONG MANH..!

 

Cả bốn mùa... Chẳng nghĩ đến phân ly.

Chẳng nghĩ suy... chông gai nào phía trước.

Chiếc lá yên lòng... ôm vào mộng ước.

Tìm an nhiên... dẫu nước cuốn ngược dòng..!

 

Ôm vào lòng... đêm giá buốt sầu đông.

Cả sóng cuộn... nơi cô phòng trống vắng.

Dấu co ro... bởi sợ cây lo lắng.

Mong bình an... Cùng rặng bóng cây xanh..!

 

Nhưng hôm nay... Chiếc lá úa mong manh.

Bỗng chao ngã... rời xa cành vội vã.

Gói hành trang... là tâm tư hoá đá.

Mang yên lành... trả về lại biển khơi..!

 

Kệ nước xô... đẩy bão tố ngang đời.

Lá tả tơi... chẳng màn nơi trôi dạt.

Cứ loay hoay... giữa ngàn con sóng bạc.

Dẫm vô bờ... Nghiền nát bước an nhiên..!

 

Trang Thiên Thu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền