*VCN 9- Buông Thả (Thơ) NT Văn Chinh Nguyễn (VN)

 

Nhà Thơ Văn Chinh Nguyễn

 

 

 

BUÔNG THẢ

 

Buông trả hết nghiệp duyên đã nợ

Nợ Cõi Trần trót lỡ mượn vay

Vay tình nặng gánh đọa đày

Đày tâm mệt mỏi nghĩa ray rức lòng

 

Lòng trắc ẩn khơi trong tiềm thức

Thức tỉnh rồi buồn bực khổ đau

Đau này tự chuốc lấy vào

Vào sâu trí não hỏi sao tại mình?

 

Mình cứ tưởng? Vô minh nào thấy

Thấy đúng sai! che đậy gian tà

Tà tâm trổi dậy hại ta

Ta lầm lũi mãi khó mà thoát Nhân

 

Nhân Quả ấy do phần gây tạo

Tạo thiện lành phước báu đến trao

Trao đầy tốt đẹp muôn màu

Màu thương mến để đời sau.. kiếp này.

 

Văn Chinh Nguyễn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền