*ĐK 8- Những Vần Thơ Yêu (Thơ) NT Đồng Kế (VN)

 

Nhà Thơ Đồng Kế

 

 

NHỮNG VẦN THƠ YÊU

 

Nào ai bắt tội sớm chiều

Phải ngồi ước lắm mơ nhiều ngẩn ngơ

Hồn hoang lau lách thẫn thờ

Giời đầy bắt phải làm thơ hỡi giời

 

Đã mang cái nghiệp vào đời

Khó lòng buông bỏ chết thời đem chôn

Từ mờ sáng đến hoàng hôn

Hồn hoa mơ bướm là hồn bướm hoa

 

Chết thì ai chẳng ra ma

Cũng thành cát bụi thôi mà sá chi

Kiêng khem lắm để làm gì

“Còn cô bán rượu anh thì còn say”

 

Vẫn còn gió thổi mây bay

Vẫn còn em đó anh đây... chúng mình

Còn trăng rụng dưới sân đình

Thì còn trai gái tự tình suốt đêm

 

Tóc em xõa xuống vai mềm

Thương rồi thương thương lại thương thêm mấy lần

Còn hoa còn bướm còn xuân

Anh còn ngồi chắp những vần thơ yêu!

 

Hà Nội

05 - 8 - 2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền