*HTM 3- Quẳng Bớt Sầu Cay (Thơ) TG Hương Tình Muộn (VN)

 

Tác Giả Hương Tình Muộn

 

 

 

QUẲNG BỚT SẦU CAY

 

Ngỡ trải lòng xuân lại thắm hồi

Hương chiều sống dậy bỗng nồng thôi

Thêm tràn cõi nhớ cười tươi nụ

Gửi dệt ngày mong đắm đẫm chồi

Mãi ngóng xưa thềm ai phận lẻ

Hay dường cũ bận kẻ tình côi

Tràn ngây ngất dạ hồn vui thoảng

Vẫn cứ hờn yêu mặc thả mồi .

 

Vẫn cứ hờn yêu mặc thả mồi

Cho đầy vất vưởng dạo thềm côi

Thêm dày kỷ niệm sau tầng lá

Dõi thẳm thời gian cạnh đám chồi

Ủ cánh mai vàng mơ đẹp nữa

Coi làn nắng nhạt trả buồn thôi

Này đây ái ngọt như vừa nảy

Quẳng bớt sầu cay mộng vãn hồi .

 

24.08.2020

Hương Tình Muộn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền