*LĐX 2- Thu Vắng (Thơ) TG Lệ Đá Xanh (VN)

 

Tác Giả Lệ Đá Xanh

 

 

THU VẮNG

 

Đã mấy mùa thu Vắng bóng ai

Ai về xóm cũ nẻo trang đài

Cho ta nhắn gởi cùng ai đó

Ta vẫn còn đây thương nhớ Mai

 

Đã mấy mùa thu vắng ý thơ

Niềm riêng khắc khoải nỗi mong chờ

Dư âm vò võ nghe còn vọng

Tưởng bóng em về bên gối mơ

 

Đã mấy mùa thu vắng bóng em

Ta đem thương nhớ rải quanh thềm

Với niềm hy vọng đài sen đó

In dấu cho thơm ngọn cỏ mềm

 

Đã mấy mùa thu không có hoa

Hương thừa không có, chỉ có ta

Ta đem nhung nhớ gởi hoa cà

Dư vị đầu đời dạ xót xa !

 

Lệ Đá Xanh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền