*ĐP 10- Hồn Thu (Thơ) NT Đông Phương (Bình Định- VN)

 

Nhà Thơ Đông Phương

 

 

HỒN THU

 

Chiều về loang loáng ánh tà dương

Bóng ngã liêu xiêu suốt dặm đường

Gió thổi lá vàng rơi lả tả

Hồn thu phảng phất đến muôn phương

 

Tà dương khuất bóng còn lưu luyến

Sợi nhớ đong đầy mãi vấn vương

Ngây ngất hương thơm hoa cỏ dại

Bầu trời nở trắng hạt ngâu thương

 

27/8/2020

== Đông Phương ==

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền