*NL 81- Chùm Thơ Của NT Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

VỀ CHI?

.

"Về đi tắm giữa sông đầy

Nghe con sóng vỗ gọi ngày lên khơi"

.

Về chi? Cổ độ chiều rơi

Bên trời hụt hẫng người rồi chơ vơ

Còn riêng chỉ những vần thơ

Buồn theo năm tháng đợi chờ mong manh

.

Cố nhân? Cố xứ... thôi đành!

Hững hờ hoa tím biếc dòng phù sa

Đắng môi mặn vị phôi pha!

Và cơn gió bấc đầu mùa căm căm!

.

Chắc gì gặp lại mà mong?

Về chi? nghe sóng vỗ lòng tha hương

Về chi? Để nỗi đoạn trường ...

"Có ai tắm được hai lần dòng xưa?" *

.

Cố hương! Tình đó cũng vừa

Thôi tôi. đời đó đủ chưa... bạc đầu!

...........

* Mượn ý Heraclitus  

 

 VẪN LÀ EM NHÉ

.

Vẫn là em nhé nhe em?

Áo dài tha thướt

thăm anh gác nào

Mưa đời đan lưới đêm nao

Trói chân người lại điếng nhau trao tình

.

Đừng thôi em nhé!

thu xinh

Lạnh lùng đông tuyết mất hình bóng xưa!

Vẫn là em nhé?

ngây thơ

Phấn son trau truốt

lời thơ ... bạc đầu

.

Vẫn là...

Có chắc được đâu?!

Nhân sinh dâu bể cùng câu đoạn trường

.

Xuân thu vẫn mãi mùi hương

Vẫn là em nhé ... mộng thường mơ tôi!

.

Nguyên Lạc

  

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền