*ĐK 9 - Muôn Đời Vút Lên (Thơ) NT Đồng Kế (VN)

 

Nhà Thơ Đồng Kế

 

 

MUÔN ĐỜI VÚT LÊN

 

Những câu Lục Bát à ơi

Thấm vào gan ruột ngàn đời thiết tha

Câu thơ mẹ đã ru ta

Say nồng ngon giấc rất là ấm êm

Cái cò lặn lội ăn đêm

Xót thương máu chảy ruột mềm nghĩa nhân

Bao la trong sáng vô ngần

Yêu nhau xa cũng nên gần nên thương

Bao đời một nắng hai sương

Đói no ấm lạnh chiếu giường năm canh

Bao nhiêu giấc mộng không thành

Bao phen máu đổ chiến tranh hoang tàn

Tơ hồng sánh Phượng cùng Loan

Tình đời nặng gánh đa đoan đa sầu

Hoa trôi nước chảy chân cầu

Vì ai nên nỗi bao câu thơ buồn

Gió mưa ướt cánh chuồn chuồn

Câu thơ soi rõ ngọn nguồn đắng cay

Câu thơ ngào ngọt đắm say

Câu thơ chắp cánh chim bay sáng ngời

Việt Nam đất nước ta ơi

Câu thơ Lục Bát muôn đời vút lên!

 

Hà Nội 11 – 9 – 2016

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền