*TĐ 216- Mẹ Ơi ! (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

Mẹ Ơi !

 

Vu lan về, võn vẹn tiếng "Mẹ ơi !"

Con thương lắm hình bóng người mãi mãi

Thương mẹ lắm cả cuộc đời dầu dãi

Vẫn miệng cười khoan khoái trước âu lo

 

Chưa một lời than thở, tiếng nhỏ, to

Ngày hai buổi lặn , mò tìm hạt ngọc

Nuôi con trẻ trưởng thành, cao tầm vóc

Người hao dần, bạc tóc vẫn cười tươi

 

Giờ lớn khôn muốn trả .. chút tình người

Thì mẹ đã giả từ, rời dương thế

Quy luật sống kẻ đi, người tiếp kế

Nhưng, mẹ ơi ! Mẹ để lại cho đời

 

Để cho con bao nuối tiếc không nguôi

Bao hình ảnh tuyệt vời trong tâm trí

Vu lan về, nén hương ... ..." Lòng cao quí "

Nguyện mẹ hiền "Nơi an nghỉ" .... bình yên.

 

Thủy Điền

29-08-2020

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền