*TTN 43- Lên Chùa (Thơ) NT Tống Thu Ngân (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Tống Thu Ngân

 

 

LÊN CHÙA

 

Tay mang bình bát lên chùa

Giận đời mua bán, bán mua lọc lừa

Đường đi hoa cỏ đong đưa

Lòng tôi đã muốn hay chưa... đến chùa

 

Tay mang bình bát gió lùa

Tâm hồn thanh thản, hoa mua tím rồi

Lên chùa tôi quét lá rơi

Lá bay, lá rụng rối bời tâm can

 

Lên chùa tôi quyết chay tràng

Mà sao lòng vẫn rộn ràng ý thơ

Trăng sao khi tỏ, khi mờ

Lòng tôi đã quyết với thơ cả đời

 

Tay ôm bình bát không rời

Mắt nhìn hoa cỏ gọi mời nhân gian

Lên chùa tìm chút bình an

Tìm câu kinh kệ nhẹ nhàng tâm linh

 

Tay ôm bình bát một mình

Lên chùa cầu nguyện chúng sinh an hòa

Xin đừng dính chuyện cô ra

Cầu cho thế giới một nhà yên vui...

 

TỐNG THU NGÂN 1356

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền