*HTHOÀNG 17- Hoài Mơ (Thơ Hoạ) TG Hà Trang Hoàng (Sơn La- VN)

 

Tác Giả Hà Trang Hoàng

 

 

 

HOÀI MƠ

 

Hoài mơ hạnh phúc sẽ không rời

Giữ vẹn câu thề để sóng vơi

Buổi nghĩa thầm đan màu nắng hạ

Tầng mây khẽ nhuộm sắc thu đời

 

Thêu tình nhẫn cỏ dòng châu đợi

Trải mộng cung hằng ngõ ái rơi

Mãi ước cùng ai mềm rượu đỏ

Vàng bao kỷ niệm cuối chân trời .

 

Hà Trang

2/9/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền