*NLỆ 2- Chia ... Xa (Thơ) TG Nhật Lệ (VN)

 

Tác Giả Nhật Lệ

 

 

CHIA.. XA

 

Ngàn nỗi nhớ trong đêm vắng lặng

Tiếng của người văng vẳng đâu đây

Nay tình .xa khuất ngàn mây

Lẫn vào sương gió đôi giây mịt mờ

 

Còn đâu nữa lời thơ êm ái

Chữ ân tình nay phải.chia xa .

Thời gian Chua xót phôi pha

Nhưng giờ cay đắng như là kim châm

 

Bởi phận mỏng trao lầm duyên thắm

Người ra đi để lắm buồn đau

Ngờ đâu vị ngọt qua mau

Chỉ còn mặn chát và màu.tối đen

 

Dầu đỗ vỡ vẫn len trong trí

Bóng hình ai ngự trị tim em

Chỉ mong thấy dáng bên rèm

Đôi tay dang rộng lại kèm dấu yêu

 

Nhật Lệ

6/9/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền