*THUTÍM 9- Vợ Yêu Đừng Giận Nhé (Thơ) TG Thu Tím (VN)

 

Tác Giả Thu Tím

 

 

VỢ YÊU ĐỪNG GIẬN NHÉ

 

Vợ ơi xích lại đây nào

Đừng có giận nữa lệ trào bờ mi

Hôm qua lễ vui tí ti

Nhưng anh hong có phở gì đâu nha

Thiệt đó anh thề luôn nà

Em là số một vợ à tin anh

Tim chồng vợ rõ ngọn ngành

Cơm nhà ngon nhất chỉ dành vợ yêu

Năn nỉ anh hôn vợ nhiều

Bao nhiêu lỗi ấy anh điều nhận ha

Yêu vợ anh yêu nhất mà

Huề đi em nhé tình ta mặn nồng

 

Tím Thu 03/09/2020

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền