*NHL 47- Tiếng Đàn Gởi Tri Âm (Thơ) NT Nguyễn Hồng Linh (Stuttgart- GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

 

TIẾNG ĐÀN GỬI TRI ÂM

 

Anh trải tình anh lên phím đàn

Tiếng đàn réo rắt gửi muôn phương

Cô đơn một góc tình lưu luyến

Tình nhà, tình nước, tình quê hương

 

Anh trao tình anh lên phím đàn

Cung trầm, cung bổng, lạc vào thơ

Gió ơi! Nhắn gửi mùa hạ nhớ

Áo trắng lạc bay ánh trăng mờ

 

Anh chia tình anh lên phím đàn

Chia vầng trăng khuyết ai mua không?

Chia bão lòng trong đêm thanh vắng

Chia sóng trào vào những đêm đông

 

Anh vẽ tình anh lên phím đàn

Vẽ vừa, vẽ đủ, vẽ bình an

Vẽ tâm yên lạc đời vui sống

Vẽ khúc nhạc lòng hạnh phúc mong

 

Anh đưa thu về lên phím đàn

Đưa tay nhấn phím gọi thu sang

Có con nai vàng buồn ngơ ngác

Đạp lá thu vàng ánh trăng tan...

 

06/09/2020

Nguyễn Hồng Linh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền