*SSL 7- Em Giấu Gì ??? (Thơ) TG Sansan Lê (VN)

 

Tác Giả Sansan Lê

 

 

 

EM GIẤU GÌ ???

 

Em giấu gì nơi ấy

Một tháng chín trong veo

Có nắng vàng tung tẩy

Lời thì thầm gió reo

 

Em giấu gì nơi ấy

Cho nụ cười chứa chan

Trái tim anh lỗi nhịp

Chạm ánh mắt hiền ngoan

 

Em giấu gì nơi ấy

Để mùa thu ngát hương

Có vương mùi hoa sữa

Trên suối tóc má hường

 

Em giấu gì nơi ấy

Cho lòng anh đắm say

Nhớ thương từ bữa đấy

Làm héo trái tim gầy...

 

Em giấu gì nơi ấy...???

 

8.9.2020

Sansan Lê

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền