*TĐ 228- Mùa Thu Chẳng Thấy Tiếng Cười (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Mùa Thu Chẳng Thấy Tiếng Cười

 

Ai cũng bảo: Mùa thu về đẹp lắm

Lá vàng bay, tô thắm nét duyên yêu

Mùa tình yêu, yêu thật .... thật là nhiều

Mùa gợi nhớ những điều ta từng trải

 

Qua mấy lượt thu đi, rồi thu lại

Tôi chỉ toàn nghe, thấy những buồn hiu

Mỗi thu về là đón nhận nỗi cô liêu

Buồn lặng lẽ khi chiều buông, tắt nắng

 

Thu trong tôi chỉ tràn ... bao thầm lặng

Chứa chất đầy những sầu nặng không vơi

Mùa thu sang nên chẳng thấy tiếng cười

Chỉ hiện hữu mắt, môi từng ... lệ nhỏ.

 

Thủy Điền

10.09.2020

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền